Son hosteleiro e teño pechado o negocio. Que tipo de ERTE teño que pedir?

A Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade establece o criterio de que se presentará ERTE de forza maior por IMPEDIMENTO.

E se pecho pero manteño o servizo de entrega a domicilio?

Segundo criterio da Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade neste caso presentarase solicitude de ERTE de forza maior por LIMITACIÓNS (agás se para o desenvolvemento desta actividade non son necesarios os traballadores, ao levala a cabo o empresario, nese caso presentarase ERTE por impedimento).

Categorías: Coñecemento.