Existen indicadores estándar que deben ter todas as organizacións?

O axeitado é que cada organización defina os seus propios indicadores, tendo en conta que queren medir ademais de valorar se os datos para o seu cálculo están dispoñibles, é dicir, buscase que o beneficio da información que se obtén co indicador supere os custes de obtelo.

Categorías: Coñecemento e Operacións.