ASESORAMENTO EN LIÑA

ÁMBITO OPERACIÓNS

O asesoramento no ámbito operacións está orientado a apoiar as empresas na dixitalización da súa actividade, na prestación de servizos ou a venta de productos, así como a reorganización operativa da súa producción ou equipos de traballo.

Como podemos axudarche?

MEDIDA 1
Implantación do teletraballo

 • Comunicacións por videoconferencia.
 • Almacenamento documental con acceso en remoto.
 • Plan de xestión colaborativa de proxectos e tarefas.
 • Xestión e rexistro de tempo/dedicación.
 • Edición colaborativa de documentos.
 • Xestión efectiva de reunións en liña: metodoloxía e plataformas.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Garantir o desenvolvemento da actividade e do traballo do equipo.

MEDIDA 2
Prestación de servizos en liña

 • Apoio na creación de vídeo-titoriais ou fichas de uso de produto/servizo.
 • Implantación de sistemas que permitan realizar a recepción e xestión de pedidos de forma telemática.
 • Inplantación de pasarelas de pago
 • Incorporación de sistemas de confirmación de recepción de mercadorías/servizos

RESULTADOS ESPERADOS

 • Mellorar a prestación de servizos en liña aos clientes

EXEMPLOS

 • Como podo reorganizar os procesos na miña planta
 • Guía para organizar un posto/lugar de traballo
 • Implantación de paneis de participación de persoal

MEDIDA 3
Reorganización operativa

 • Optimización do stock.
 • Reorganización de equipos.
 • Revisión da loxística interna.
 • Adaptación a novos produtos/servizos
 • Cadro de mando da actividade e operacións
 • Detección de melloras a curto prazo
 • Indicadores de eficiencia en produción e servizo.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Manter ou mellorar a eficiencia da organización.

Como é o asesoramento en liña?

Asesoramento individualizado en liña (Microsoft Teams)

Unha persoa consultora especializada asesórate 

Seguimento posterior 

Implantación de medidas prácticas orientado a resultados

Formación e aprendizaxe

Gratuíto