En Galicia contigo,
seguimos adiante

Igape Responde reforza os seus servizos de asesoramento gratuíto para impulsar a actividade económica de pemes, persoas autónomas e emprendedoras.

O obxectivo é axudar ao tecido empresarial ante os novos retos que presenta o actual contexto económico.

Igape Responde é o programa de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar e formar a empresas, persoas autónomas e emprendedoras de Galicia

É UN PROGRAMA DE:

 • Resposta rápida
 • Atención personalizada
 • Consecución de resultados
 • Fomento da aprendizaxe

QUEN PODE PARTICIPAR?

Pequenas e medianas empresas, persoas autónomas e emprendedoras, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, realicen unha actividade empresarial.

Deberán ter algún centro de traballo en Galicia.

A RESPOSTA DA XUNTA DE GALICIA

Para apoiar empresas, persoas autónomas e emprendedoras

CONSULTAS E APOIO RÁPIDO EN LIÑA

Atención, información e formación a consultas rápidas sobre dúbidas da xestión das empresas nos ámbitos de xeral, financeiro, negocio, operacións, persoas, emprendemento e axuda aos investimentos a partir de 500.000 euros.

 • Ata 3 horas cunha persoa experta

GRATUÍTO

CONSULTA RÁPIDA

Soporte experto

Atención a consultas rápidas sobre dúbidas da xestión nas empresas.

 • Ata 3 horas cunha persoa experta

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN LIÑA

Medidas de acción inmediata

Información e formación nos ámbitos de xeral, financeiro, negocio, operacións, persoas, emprendemento e axudas ao investimento

 • 25 horas de asesoramento en 6 semanas, aproximadamente

GRATUÍTO

Recibe información actualizada!

  Resultados globais de Igape Responde

  De setembro 2020 a xuño 2021

  usuarios

  +1.200

  Usuarios atendidos

  user

  +1.700

  Solicitudes recibidas

  medidas

  340

  Medidas de acción inmediata implantadas

  recomendacion

  96%

  De recomendación