2020, ano de retos

A emerxencia sanitaria provocada pola covid-19 creou un novo escenario para empresas e persoas autónomas; xurdiron novas necesidades e acentuaronse outras. Neste contexto, a Xunta tivo un obxectivo prioritario “que autónomos, comercios e pemes seguisen funcionando”.

Francisco Conde

Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación

Dar unha resposta rápida:
a nosa prioridade

Igape Responde, un programa totalmente novo, naceu para dar resposta á situación insólita provocada pola pandemia. Neste sentido, dende a Xunta temos claro que a recuperación debe vir do traballo en equipo, do esforzo e do compromiso colectivo de todos os axentes sociais e económicos.

En Galicia contigo, seguimos adiante

Igape Responde é o programa de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar, acompañar e formar a persoas autónomas, emprendedoras comercios e empresas

RESULTADOS GLOBAIS
DO PROGRAMA IGAPE RESPONDE

Setembro 2020 – Xuño 2021

+
0
usuarios atendidos

Tipoloxía de usuarios (%)

Provincia (%)

Nº de traballadores (%)

user-100x100

+1.700

solicitudes recibidas

15%

dos usuarios volveron a facer unha nova solicitude

Solicitudes por ámbitos (%)

+
0
medidas de acción inmediata implantadas

Retención de equipos e motivación

Fortalecemento do novo modelo organizativo

Promoción online

Replanificación de débedas comerciais

Financiación bancaria e xestión de avais

Adaptación da oferta comercial

Reorientación do negocio

Planificación laboral

Planificación de obrigacións fiscais

Reorganización operativa

Medidas xerais

Xestion de cobro e liquidez de operacións comerciais

Prestación de servizo en liña

expertos

102

consultores/as e persoas expertas atenderon o programa

usuarios-1-75x75

96%

de recomendación

seguidores-100x100

4,47

sobre 5 de satisfacción

RESULTADOS POR ÁMBITO

Ámbito xeral

260 Solicitudes

262 h de soporte experto

14 Medidas implantadas

Analizamos o impacto que a covid-19 xerou nos negocios. Deste xeito, obtiveron unha radiografía da súa situación e puxemos en marcha as medidas necesarias.

Ámbito financeiro

224 Solicitudes

510 h de soporte experto

98 Medidas implantadas

Accións para xerar liquidez, posibilidade de planificar as obrigas fiscais, busca de financiamento e avais así como unha medida encamiñada á xestión de cobro e liquidez de accións comerciais.

Ámbito negocio

190 Solicitudes

877 h de soporte experto

109 Medidas implantadas

Axudamos a mellorar a promoción en liña a través da elaboración de contidos dixitais, do deseño e lanzamento de campañas con condicións comerciais novas ou coa incorporación de produtos a plataformas e-commerce.

Ámbito operacións

98 Solicitudes

272 h de soporte experto

16 Medidas implantadas

Implantación do teletraballo, dixitalización dos procesos e actuacións encamiñadas a manter ó servizo aos clientes no novo contexto.

Ámbito persoas

454 Solicitudes

1.683 h de soporte experto

103 Medidas implantadas

Mellorar a motivación do cadro de persoal, resolución dúbidas sobre os ERTEs e fortalecer as competencias dos equipos para o novo escenario.

Ámbito emprendemento

98 Solicitudes

272 h de soporte experto

16 Medidas implantadas

Implantación do teletraballo, dixitalización dos procesos e actuacións encamiñadas a manter ó servizo aos clientes no novo contexto.

Ámbito axudas ao investimento

454 Solicitudes

1.683 h de soporte experto

103 Medidas implantadas

Mellorar a motivación do cadro de persoal, resolución dúbidas sobre os ERTEs e fortalecer as competencias dos equipos para o novo escenario.

Para mellorar a capacitación dos equipos humanos
é mellorar a competitividade da empresa galega

web

326

artigos e FAQ’s

+ 64.200

visitas a páxinas

subscritores

56

Webinarios prácticos

+ 6.000

persoas inscritas

pildoras

36

Píldoras informativas

+11.500

visualizacións de vídeos

podcast

10

Podcasts

+ 200

escoitas

Maximizamos a difusión para apoiar
a todo negocio que o necesitase

Para dar a coñecer o programa Igape Responde articulouse unha estratexia de comunicación a través de diferentes canles e accións: mailings, chamadas, comunicación a medios, publicidade dixital, difusión a través de redes sociais e o envío dun boletín semanal.

Ademais dos resultados alcanzados o programa obtivo o seguinte impacto:

user-100x100

+ 13.400

Persoas alcanzadas

subscritores-100x100

+ 5.900

Seguidores nas redes sociais (incremento dun 27’6%)

seguidores-100x100

+ 6.400

Subscritores