ASESORAMENTO EN LIÑA

ÁMBITO EMPRENDEMENTO

O ámbito Emprendemento está destinado a orientar as fases de creación da empresa, axustando o desenvolvemento das operacións coa busca e obtención do financiamento previsto.

Como podemos axudarche?

MEDIDA 1
Análise e orientación no emprendemento

  • Asesoramento e apoio na concreción dun plan de negocio
  • Análise da viabilidade económica, financeira e técnica do negocio
  • Procura de fontes de financiamento para a fase inicial de creación do negocio

RESULTADOS ESPERADOS

  • Aumento do emprendemento en Galicia
  • Apoio na etapa de creación da empresa
  • Facilidades na busca de financiamento ao inicio da actividade emprendedora

MEDIDA 2
Apoio na fase de alta do negocio

  • Análise de formas xurídicas adecuadas á tipoloxía de negocio
  • Apoio para cumprir os requisitos e trámites legais, fiscais, laborais, administrativos, licenzas…
  • Ferramentas para planificación e control do negocio nas primeras fases

RESULTADOS ESPERADOS

  • Resolución das dúbidas legais e administrativas o antes posible

Como é o asesoramento en liña?

Asesoramento individualizado en liña (Microsoft Teams)

Unha persoa consultora especializada asesórate

Seguimento posterior 

Implantación de medidas prácticas orientado a resultados

Formación e aprendizaxe

Gratuíto