As preguntas das empresas

Todos
xeral
financeiro
negocio
operacions
persoas
emprendemento
investimento

Que é unha VPN, rede privada virtual?

Unha VPN é unha tecnoloxía que permite facer unha extensión segura da rede, utilizada para protexer a privacidade e a seguridade dos usuarios ao navegar por Internet. Esta rede proporciona unha...

Que diferenza hai entre phising e spoofing?

A diferenza entre phishing e spoofing é que o spoofing é un intento de facerse pasar por unha fonte lexítima para enganar á vítima para que realice unha acción en particular. O phishing, doutra...

ChatGTP, pode axudar ao meu negocio?

Si. Por exemplo, na redacción de textos longos sobre as funcionalidades do teu produto, a partir de poucas ideas. Tamén podes sacarlle partido preguntando como optimizar a nosa páxina de Linkedin...

A que se lle chama Industria 5.0?

Se na industria 4.0 traballábamos na dixitalización, a conexión dos procesos e o emprego das tecnoloxías, agora pasamos á Industria 5.0 centrada nos valores, o individuo e a sustentabilidade. As...

Cal é a diferenza entre o VAN e a TIR?

Tanto o Valor Actualizado Neto (VAN) como a Taxa Interna de Retorno (TIR) son ferramentas que permiten avaliar a rendibilidade dun investimento. A diferenza radica na natureza da información que...

A que se lle chama Bussines Angels?

Son unha nova fonte de financiamento externo cuxa achega vai máis aló do propio investimento económico. Son persoas (frecuentemente organizadas en redes) que titorizan un proxecto empresarial, co...

A que se lle chama leasing?

O leasing ou arrendamento financeiro é unha forma de financiamento a longo prazo que consiste na cesión por parte dun financiador á empresa dun ben (é moi utilizado para adquirir, por exemplo,...

Como escoller un bo nome para a miña empresa?

Non hai unha fórmula acertada, pero é importante que te asegures de que sexa fácil de pronunciar e recordar. Evita nomes que poidan ser confundidos con outros xa existentes e considera o enfoque...

Como podo atopar unha boa idea de negocio?

É importante identificar as túas habilidades e paixóns. Pensa en posibles  problemas que precisen solucións ao teu redor, investiga o mercado para ver se quizais hai demanda e ten sempre en conta...

Como expando o meu negocio a novos mercados?

Debes realizar unha análise do teu mercado e atopar oportunidades de crecemento nos potenciais mercados, considerando novas áreas xeográficas nas que expandir o negocio e ofrecer os teus produtos...

Cales son os apoios que o Igape ofrece este ano?

O Mapa de apoios do Igape para 2023 inclúe desde investimentos para consolidar empresas, hasta apoio ás startups ou axuda para acceder a novos mercados. Todos os detalles, podes consultalos neste...

O plan de empresa, que debe incluir?

En liñas xerais, o teu plan de empresa debe incluir: resumo executivo presentación do teu proxecto a análise do mercado a descrición dos teus produtos ou servizos marketing e comercialización...

A que se lle chama Business agility?

É o termo co que nos referimos á forma en que as empresas de éxito se adaptan evolutivamente de forma rápida, continua e sistemática aos cambios da súa contorna e do mercado, de forma rendible e...

Que é Power Query?

É unha das ferramentas que ten Power BI e serve para a transformación de datos. Permite medir a calidade dos datos, darlles unha volta e aliñalos do xeito que consideramos. Se buscas asesoramento...

A que se lle chama KPI?

É de vital importancia seleccionar uns bos indicadores de negocio, aqueles que miden o rendemento dun obxectivo estratéxico establecido. Como principal indicador fálase de Key Performance...

Que elementos integran a identidade dixital?

A identidade dixital confórmana a pegada e a reputación dixitais. As redes sociais nas que tes aberto perfil. As publicacións que compartes. A información que os demais din de ti, a través de...

Que pasos sigo para migrar á nube?

Cada migración é diferente en función da madurez da aplicación, o nivel de complexidade da infraestrutura e o nivel de competencias do equipo de TI. Como unha guía xeral, cada migración incluirá...

O ego branding, que é?

Baséase nunha xestión artificial, inconsistente e automatizada da Marca Persoal, centrada nunha estratexia que busca achegarse valor exclusivamente a un mesmo. Cales son os síntomas do ego...

Que beneficios ten migrar á nube?

Sexa cal sexa o tamaño da túa empresa ou proxecto, a computación na nube bríndache grandes vantaxes para empoderar o teu negocio e facelo máis intelixente e escalable: Aforro de custes. Acceso...

Que significa ser un profesional commodity?

É un profesional de marca branca. Un profesional commodity é un máis dentro dos profesionais con similares cargos ou funcións; un suxeito que nin se diferencia, nin sobresae, nin comparte valor....

Son subvencionables os bens usados?

Con carácter xeral, non. A maioría das axudas subvencionan bens novos. No caso de que unha convocatoria contemple subvencionar bens de segunda man, vai pedir unha declaración da persoa vendedora...

Que é a Marca persoal?

É a actitude, o compromiso e a responsabilidade da persoa coa pegada que deixa nos demais. É a pegada que se deixa nos demais e a arte de investir nun mesmo. Non hai marcas persoais que sexan...

Que documento recolle a evolución do negocio?

A conta de resultados é o documento que recolle a estrutura a partir dos diferentes ingresos e gastos que se producen no exercicio para obter o resultado do negocio. Se a túa empresa necesita...

Que é o programa Viable?

É unha pequena ferramenta do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que permite realizar cálculos financeiros dun potencial negocio. É unha ferramenta moi completa e totalmente gratuíta....

Que son as axudas de minimis?

Son un tipo de axudas  ás cales a Unión Europea establece límites para as empresas. Unha mesma empresa non pode recibir máis de 200.000 euros en tres exercicios fiscais destas axudas; se a...

Como contrato un dominio?

Un “nome de dominio”, a miúdo usado como sinónimo de dominio, é a dirección que se utiliza para visitar un sitio web. É o que vén despois da “@” nunha dirección de correo electrónico ou despois...

Que é unha análise DAFO?

Saber que é unha análise DAFO e como facer este matriz é moi importante para calquera persoa que comeza unha nova actividade profesional, que está emprendendo ou para unha empresa que vai lanzar...

Que é a migración á nube?

A migración á nube é o proceso polo que se trasladan os activos dixitais, incluso as cargas de traballo, os datos e as aplicacións, a un ambiente de nube pública ou privada. Ademais, implica...

Como analizo a viabilidade do meu negocio?

Dentro do Plan de Empresa, deberás ter en conta diferentes aspectos que darán información relevante sobre as necesidades e potencial do negocio, e que ademais, facilita a presentación do proxecto...

Que é a nube?

Podemos definir a nube como un modelo informático que garda unha gran cantidade de datos, arquivos e programas en internet, permitindo acceder a eles desde calquera lugar e en calquera momento....

Como é o funcionamento de Google Analytics?

Primeiramente, deberemos incluír un código javascript en tódalas páxinas que queremos analizar da nosa web (incluso é mais sinxelo se traballamos en plataformas tipo wordpress, nas que só...

Que é o posicionamento SEO?

O posicionamento SEO (acrónimo de Search Engine Optimization, ou optimización de motores de busca) consiste nunha serie de estratexias destinadas a aumentar a cantidade e calidade das visitas a...

Que é Microsoft Teams?

Microsoft Teams é unha plataforma de chat e colaboración na que os membros do equipo poden acceder a todas as conversacións, reunións, arquivos e notas nun só lugar. Este é un servizo...

Que é un e-commerce?

O e-commerce ou comercio electrónico é un sistema de compra e venda de produtos e servizos que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Noutras palabras, trátase dun comercio que...

Que é un Customer Journey Map?

É un diagrama, ou varios diagramas, que mostran as etapas polas que pasan os clientes cando interactúan coa empresa, desde o momento no que compran produtos en liña, ata cando acceden ao servizo...

Que vantaxes ten o Cross Selling?

  Aumento do valor da nosa marca e negocio: se o usuario atopase coidado e ten cubertas tódalas súas necesidades, crearemos mais interese na nosa marca e será un valor engadido. Incremento...

En que consiste o Método SPIN?

Unha das técnicas de venta baseadas en escoitar esas necesidades é o Método SPIN. Trátase de reformular as preguntas que facemos ós nosos clientes, para interese nos nosos produtos ou servizos...

A que lle de denomina “metodoloxía Agile”?

‘Agile’ é moito máis que unha metodoloxía para o desenvolvemento de proxectos que precisan de rapidez e flexibilidade, é unha filosofía que supón unha forma distinta de traballar e de...

Ata cando se prorrogan os ERTEs?

Polo de agora, os ERTEs prorróganse ata o 31 de maio. O Goberno está en negociacións coa patronal e con sindicatos para tratar de extender esa data ata o vindeiro 30 de setembro; con todo, a día...

A que se lle denomina taboleiro Kanban?

É unha ferramenta áxil de xestión de proxectos deseñada para axudar a visualizar o traballo, limitar o traballo en curso e maximizar a eficiencia (ou o fluxo). Baséase nun panel, dividido en...

Se quero implantar un ERP, por onde debo comezar?

Por simplificar os teus procesos, ter definidos os teus requisitos posto que o ERP debe recoller de forma automática os mesmos, é dicir, o ERP automatiza os teus procesos de información polo que...

En que consiste o Cross Selling?

É unha estratexia de marketing ofertamos ó cliente (real ou potencial) produtos complementarios ós que querer adquirir ou ós que xa temos constancia que mercou, incrementando o importe da venda...

Podo ubicar os produtos no almacén a oco fixo?

Si, é unha opción moi estendida, máis e mellor ter ubicación fixa para os ocos de pickig e modelo caótico a oco baleiro para o resto de mercadoría, normalmente en palet, posto que cada vez os...

Que é o Up Selling, ou venda adicional?

  Cando falamos de Up selling, ou venda adicional, trátase dunha estratexia de marketing na que ofrecemos ó cliente unha, ou varias alternativas similares, con mellores prestacións co...

Que é a reclasificación das débedas?

Desde un punto de vista financeiro, é recomendable a adecuada  reclasificación das débedas a curto e longo prazo.  É dicir, a peche do exercicio hai que reclasificar a débeda do longo a curto...

Que é un aval?

Por definición, un aval é unha garantía en forma de diñeiro ou de bens ante o cumprimento dunha obrigación económica. É dicir, unha garantía de pago; de tal forma que se poida recorrer ao ...

Que é o Customer Relationship Management (CRM)?

CRM son as siglas de Customer Relationship Management, ou o que o mesmo, a xestión da relación cos clientes. Con este tipo de software a nosa empresa pode rastrexar as interaccións cos nosos...

Que plataforma funciona mellor na venda B2B?

Unha plataforma que se emprega bastante neste caso é Magento. Trátase dunha plataforma de comercio electrónico de código aberto, que ofrece a tódolos comerciantes e donos de negocios en liña un...

Podo ter varios provedores tecnolóxicos?

Cando comezamos a nosa búsqueda dun provedor tecnolóxico adoitamos recorrer a diversas fontes: búsqueda por internet, bases de datos de organismos públicos, feiras ou exposicións sectoriais,...

Que é a rendibilidade dun negocio?

A rendibilidade dunha empresa é a taxa con que remunera a todos os capitais postos á súa disposición. Economicamente, rendibilidade fai referencia a que o proxecto de investimento dunha empresa...

Para que establecementos é obriga o código QR?

A persoa titular dun establecemento de hostelería está obrigada a ter o cógido QR que obterá na páxina web https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Hostalaria-segura. Será obriga dende o 5 de...

Cal é o significado da palabra Lead?

Referímonos con ese termo a tódolos usuarios que cederon os seus datos a unha empresa e pasan a atoparse nunha base de datos co fin de ser contactados ou interactuar coa devandita organización...

CRM ou ERP, con cal deles me quedo?

Chegado o momento de evolucionar dixitalmente, moitas empresas enfróntanse o complexo debate ERP vs CRM, cal escollo para a miña empresa? Nunha primeira análise de vantaxes e inconvenientes, os...

Que é o Target no mundo do marketing?

A traducción de “target” é obxectivo. É o destinatario, usuario ou consumidor, ao que pretendemos facer chegar os nosos servizos ou produtos, e nos que centraremos as campañas de publicidade e...

Se estou nun ERTE, podo traballar noutra empresa?

Si, os traballadores en ERTE poden traballar noutra  empresa por conta allea.  Haberá que facer a correspondente comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) para que o teña  en...

Por onde  empezo para organizar o meu almacén?

No caso dos almacéns é especialmente crítico comezar por 5S, posto que normalmente atópanse cantidades inxentes de obsoletos, sendo eliminalos o primeiro que hai que facer. Ademais é común ter os...

Que se considera custo e gasto nunha empresa?

Custo é o consumo incorrido para producir o ben ou prestar o servizo obxecto da actividade da empresa. Gasto inclúe o resto dos consumos necesarios para a empresa pero que non son imputables á...

As Sociedades de Garantía Recíproca, que son?

As Sociedades de Garantía  Recíproca, SGR, son entidades financeiras sen ánimo de lucro, suxeitas á supervisión e inspección do Banco de España. Posibilitan o acceso directo ao crédito en...

Ata que data se prorrogan os ERTEs?

Prorróganse tódolos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego baseados nas causas relacionadas coa Covid-19 (Impedimento e limitacións) ata o 31 de maio de 2021. Para calquera consulta ao...

Como afecta o novo ano á cota de autónomos?

En xaneiro estímase unha subida dos tipos de cotización. Na práctica, isto supón que a cota mínima de autónomos volverase a incrementar, pasando dos 286,3 euros, tras o incremento do pasado mes...

Cal é a diferenza entre un hosting e un dominio?

Son dous termos que moitas veces van relacionados, pero son completamente independentes entre si. Con hosting referímonos á infraestrutura, ao servidor onde almacenamos e executamos a nosa web...

Son autónomo. Podo contratar becarios?

O Real Decreto 592/2014 do 11 de xullo é o encargado de regular este tipo de bolsas, onde a formación do bolseiro é o obxectivo principal. Non se considera unha relación laborar xa que non hai un...

Cotizan os custos de teletraballo?

Si, a compensación na nómina aos traballadores dun importe para sufragar os gastos que xenera o teletraballo, deberán cotizar por dito importe. Non cotizará se o traballador xa cotiza pola base máxima....

As pasarelas de pago, son moi caras?

Existe gran diversidade de pasarelas de pago, é preciso estudar as necesidades de cada empresa e o volume de negocio para escoller a que mellor se adapte ás súas características. Este tipo de...

É moi difícil dixitalizar a miña empresa?

Actualmente non dado que existen ferramentas dispoñibles gratuitas ou de custe mensual reducido polo seu uso, co que iniciar o proceso de eliminar o papel non require de grandes inversións...

Podo reducir os meus stocks?

Os stocks que debemos conservar son os mínimos imprescindibles para protexer o noso fluxo de valor e dispoñemos tamén de múltiples técnicas e ferramentas para saber se o que estamos facendo é...

Que bonificacións teñen os ERTE Etop?

No caso de ter en vigor un ERTE Etop,  só se beneficiarán de exoneración na cotización dende o 1 de outubro de 2020 a 31 de enero de 2021, os ERTES por causas ETOP vinculados aos CNAE e empresas...

Como actúo ante un caso de covid-19 na empresa?

Cando a empresa se atope cun traballador cunha PCR positiva, é preciso realizar unha investigación dos “contactos estreitos” no ámbito laboral, (esta investigación se realiza a través do seu...

Podo confiar nas liñas de garantía pública?

Un aval é unha garantía emitida por unha entidade, obrigándose ela mesma a cumprir ou pagar por un terceiro se este non cumprise coas súas obrigacións. É dicir, un aval funciona como un contrato...

Que significa  unha garantía  persoal?

Cando se solicita algún produto a unha entidade financeira, esta esixe algún tipo de garantía, é dicir, algún respaldo para poder satisfacer a devolución do diñeiro. Hai de dous tipos: Garantía...

Como podo aprazar os meus impostos?

Aprazar os pagos dos impostos con Facenda é posible, e isto non suporá ter unha débeda coa Administración. Estarás ao día dos teus pagos coa Axencia Tributaria. Pódese solicitar un aprazamento...

Alugueiros. Pódense negociar?

Os pequenos negocios deben tratar de renegociar o contrato de arrendamento. O negocio pode sobrevivir e o arrendador pode seguir xerando fluxos de efectivo. Durante os meses de confinamento o...

Axudas: criterios de busca e aceptación

Un dos puntos clave da xestión financeira óptima é a minimización no custo dos investimentos necesarios para o negocio e, neste punto, gañan importancia as axudas públicas. Debemos ter en conta...