Que sucede se a empresa ten autorizado un ERTE por limitación no momento do peche polo RDL 30/2020?

Se a empresa ten autorizado un ERTE por limitacións, aplícase o suposto especial seguinte:

1-Suposto especial de empresas con ERTES de limitacións do RDL 30/2020 en vigor non será necesario presentar novo ERTE, senón realizar comunicación de afección aos traballadores a ERTE xa autorizado.

2-Os ERTES, prorrogados (previos ao 1 de outubro) e os ERTES de limitacións previos aos de impedimento mantéñense “latentes” durante o tempo de vixencia dos ERTES por impedimento volvendo á súa vixencia unha vez finalizadas as limitacións impostas pola Orde do 4 de novembro.

Categorías: Coñecemento.