Se quero implantar un ERP, por onde debo comezar?

Por simplificar os teus procesos, ter definidos os teus requisitos posto que o ERP debe recoller de forma automática os mesmos, é dicir, o ERP automatiza os teus procesos de información polo que telos claramente definidos e crítico e importante.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.