Se a unha persoa que teletraballa, se lle vai a luz durante 150 minutos, ten que recuperar ese tempo?

Non, as desconexións alleas ao traballador non as ten que recuperar o traballador, nin se poden descontar nas súas retribucións.

Categorías: Coñecemento.