Que debe incluír o Plan de prevención de riscos?

 

  1. A estrutura organizativa da empresa
  2. Avaliar os posibles riscos dentro da empresa derivados da natureza do posto de traballo.
  3. Planificar as medidas de prevención.
  4. Facer un seguimiento do programa.
  5. Formación de todo o persoal.

Máis información, no artigo: A miña empresa está obrigada a cumprir a Lei de Prevención de Riscos Laborais ou só necesito formación?

Categorías: Coñecemento.