Que é un aval?

Por definición, un aval é unha garantía en forma de diñeiro ou de bens ante o cumprimento dunha obrigación económica. É dicir, unha garantía de pago; de tal forma que se poida recorrer ao  avalista cando non se paga a débeda.

Categorías: Coñecemento.