Cales son os factores que afectan á innovación financeira?

A situación actual de cambios en procesos de competencia extrema, a concentración bancaria e presión á baixa das marxes comerciais das entidades bancarias, leva ás entidades bancarias, xa de forma acelerada debido aos cambios xurdidos no proceso de consumo ao longo da pandemia,  a reenfocar a innovación financeira na súa proposta de valor.

Estes cambios fundaméntanse en varios factores, que se describen a continuación:

 

O factor da integración

En principio, integrar unha API é un proceso sinxelo. Con todo, cada provedor le, almacena e envía os seus datos de maneira diferente, polo que os programadores deben traducir os datos que reciben e transmitilos para que a información sexa homoxénea e os procesos poidan realizarse sen complicacións. Se un produto ten diferentes provedores, cada un dos formatos debe traducirse antes da súa implementación, o que consome o valioso tempo dos programadores.  Iso limita procesos de mellora desde a entidade bancaria.  As aplicacións, as plataformas, as solucións están en proceso de integración para facilitar o seu uso ao cliente.

 

O factor do risco

O proceso expansivo da economía viuse freado por unha situación extraordinaria non prevista, pero iso leva a unha segunda reflexión:  A previsión de impagados e o control preditivo dos mesmos, condicionan os desenvolvementos actuais e futuros das plataformas bancarias de uso do cliente.

 

O factor da experiencia de usuario

Unha experiencia de usuario excelente é fundamental para alcanzar o éxito nun mercado tan competitivo como o dos servizos financeiros. Esta experiencia comeza durante o proceso de incorporación, á hora de coñecer a situación financeira do cliente e comprobar se existe branqueo de capitais. A continuación, os usuarios efectuarán pagos, solicitarán créditos e esixirán información sobre os seus hábitos de consumo.

Hai que ter en conta que cada un destes procesos pertence a unha vertical diferente e, se a empresa depende de varios provedores para o desenvolvemento, é posible que esta experiencia de cliente véxase afectada. Os usuarios percibirán rapidamente se o proceso dun dos provedores é máis complexo ou propenso a erros. Ademais, longos tempos de espera entre cada un dos pasos pode levar a frustración, afectando á experiencia de usuario e retención do cliente.

Podemos dicir que o empuxón final para o consumo en liña dos clientes produciuse xa pola nova experiencia obrigada vivida desde as nosas casas.

 

O factor do tempo

Non hai tempo, porque as circunstancias aceleraron o cambio de paradigma.  A banca ten que correr e adaptarse como todos os sectores.

 

O factor dos custos

A banca ten o gran reto de axustar os seus gastos de estrutura ao prezo de vendas, nunha industria tan feroz como a financeira, o control de custos é a diferenza entre o éxito e o fracaso.

 

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

 

Categorías: Artigos.