Que é máis recomendable: préstamo ou póliza ICO?

En xeral, as empresas financian os seus desfasamentos de tesourería con pólizas de crédito ou con anticipos de créditos (factoring), e deixan os préstamos para financiar investimentos a máis longo prazo. É estraño que un banco ofreza un préstamo como alternativa á póliza. ¿Pero realmente é interesante esta opción?

Nun préstamo o banco non asigna un límite, senón que entrega toda a suma requirida, cun prazo de devolución entre 12 e 48 meses. O banco cobrará polos intereses do capital pendente, e non polos saldos non dispostos. O tipo de intereses de cada banco depende dos produtos que teñas con eles, ademais de cobrar comisións de apertura e de estudo.

Na póliza  ICO o banco asigna un límite de dispoñibilidade durante un prazo determinado, e a empresa pode realizar disposicións dese efectivo ata ese límite, e á vez ir facendo ingresos. O banco pola súa banda cobra intereses polo efectivo disposto e non disposto. Con todo, os tipos de intereses adoitan ser moi interesantes, xa que está subvencionados polo  ICO, ademais de non cobrar comisións de apertura ou de estudo.

Como ámbolos dous produtos cubren as diferentes necesidades, debemos comparar os custos que supoñería o uso de cada unha das alternativas, simulando que cantidade de saldo necesitamos e o tempo e a nosa disponibilidade para devolver a débeda.

 

 

Categorías: Coñecemento.