Que significa  unha garantía  persoal?

Cando se solicita algún produto a unha entidade financeira, esta esixe algún tipo de garantía, é dicir, algún respaldo para poder satisfacer a devolución do diñeiro. Hai de dous tipos:

Garantía real

É aquela na que o debedor ofrece como aval un ben propio ou doutra persoa para obter un crédito.

Garantía persoal

Denomínase garantía persoal porque non se ten en conta ningún ben concreto que funciona como aval de pago. O relevante neste tipo de garantía é a persoa que, a título privado, ofrece unha garantía de que vai cumprir cunha responsabilidade (por exemplo, a devolución dun préstamo).

A garantía persoal é subxectiva, xa que non está asociada a nada concreto senón ao compromiso dunha persoa con outra persoa ou entidade (por exemplo, o compromiso de pago das cotas da hipoteca). Con todo, nalgúns casos a garantía persoal está reforzada por un  avalista, de tal forma que se o debedor non cumpre coas súas obrigacións o  avalista terá que asumir cos seus bens o compromiso do debedor.

Categorías: Coñecemento.