Que é a rendibilidade dun negocio?

A rendibilidade dunha empresa é a taxa con que remunera a todos os capitais postos á súa disposición.

Economicamente, rendibilidade fai referencia a que o proxecto de investimento dunha empresa poida xerar suficientes beneficios para recuperar o investido e a taxa desexada polo  inversionista.

Categorías: Coñecemento.