Que documento recolle os activos e pasivos da miña empresa e como cuantifico o seu valor?

O documento no que aparecen recollidos, tanto o Activo como o Pasivo, denomínase Balance e para cuantificar o montante de cada un deles teremos que sumar os diferentes elementos patrimoniais que representan tanto os bens e os dereitos como as obrigacións que ten a empresa.

Se tes algunha consulta ao respecto, podes solicitar o asesoramento do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.