Podo darlle oportunidade aos traballadores que se acollan, voluntariamente, ao ERTE da empresa?

No caso de ERTEs que non afecten á totalidade do cadro de persoal, cabe a posibilidade de que a empresa ofrezca aos traballadores a opción de apuntarse como voluntarios para formar parte do ERTE. Con todo, isto sempre será decisión da empresa se acepta ou non aos voluntarios.

Categorías: Coñecemento.