Os traballadores devengan pagas extras polo tempo no que teñan o contrato suspendido?

Os traballadores, ao non prestar servizos, non devengan pagas extras polo periodo de tempo que teñan suspendidos os seus contratos de traballo. Polo tanto, non percibirán a súa paga extra correspondente completa.

Categorías: Coñecemento.