Os usuarios do Igape Responde, están incluidos no réxime de minimis?

Non. Os usuarios do Igape Responde non reciben ningunha axuda económica. Simplemente é un servizo aberto e universal do Igape.
Categorías: Coñecemento.