Os traballadores afectados por ERTE, podemos acceder á formación para o emprego?

Si, de feito, os traballadores afectados por un ERTE, ben sexa de suspensión ou reducción, son considerados un colectivo prioritario para o acceso a iniciativas de formación para o emprego.

Categorías: Coñecemento.