Que alternativas teño para realizar a recepción e xestión de pedidos de forma telemática?

Dependendo das túas necesidades concretas, hai dende ferramentas moi áxiles e sinxelas, pasando por pequenos desenvolvementos de baixo coste e gran valor engadido ate integracións cos propios ERP´s.

Categorías: Coñecemento.