Para beneficiarme das axudas do Programa de rescate da Xunta, que obrigas debo cumprir?

A orde, publicada o 17 de novembro, dentro do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da covid-19 (código de procedemento TR400A), esixe:

  • Estar de alta no réxime especial de traballadores autónomos ( RETA) e manterse nesta situación un tempo mínimo de 2 meses dende a publicacion da orde
  • Ter domicilio fiscal en Galicia
  • Ter recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario de actividad regulado polo Real Decreto lei 30/2020 de 29 de setembro.
Categorías: Coñecemento.