Os paneis físicos, seguen tendo sentido a día de hoxe?

As ferramentas tradicionais poden convivir e seguir axudando enormemente, aínda atopándonos nun mundo tremendamente dixitalizado. Por exemplo, os paneis para seguemento de traballos nun taller onde tódolos traballadores poden ver as tarefas que teñen asignadas; ou os paneis que facilitan coñecer a ubicación de artigos que se encontran separados para ser recollidos polo persoal sen ter que estar a depender dos compañeiros do almacén.

Categorías: Coñecemento.