Existen ferramentas que faciliten o intercambio de documentación cos meus clientes?

Hoxe en día hai distintas opcións que permiten dispor dun enlace para acceder a unha estrutura de carpetas dun xeito parecido ao que estamos acostumados a utilizar, onde o cliente pode subir a documentación para os trámites por una terceira empresa e consultar a documentación unha vez finalizados os mesmos. Se estás interesado en recibir axuda, solicita asesoramento sen custe, a través do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.