O plan de empresa, que debe incluir?

En liñas xerais, o teu plan de empresa debe incluir:

  • resumo executivo
  • presentación do teu proxecto
  • a análise do mercado
  • a descrición dos teus produtos ou servizos
  • marketing e comercialización
  • infraestruturas, produción e loxística
  • organización e recuros humanos
  • aspectos formais do proxecto
  • plan económico e financeiro

Se queres recibir asesoramento gratuíto, podes solicitalo a través do noso formulario. 

 

Por outra parte, está dispoñible na nosa canle de YouTube a xornada Como elaboro o meu plan de empresa? 

Categorías: Coñecemento.