A que se lle chama Business agility?

É o termo co que nos referimos á forma en que as empresas de éxito se adaptan evolutivamente de forma rápida, continua e sistemática aos cambios da súa contorna e do mercado, de forma rendible e superando a súa competencia.

Deste xeito, a metodoloxía Business agility é unha técnica de xestión que permite adaptar a forma do traballo, baseándose na flexibilidade e esixencias do mercado.

Se tes máis dúbidas ao respecto, podes contactar con nós a través do formulario do Igape Responde. 

 

Categorías: Coñecemento.