En que consisten os novos ERTE por impedimento da actividade?

En expedientes de regulación de emprego de empresas e entidades que vexan impedido (en todo ou en parte) o desenvolvemento da súa actividade como consecuencia de novas restricións ou medidas  de  contención sanitaria adoptadas a partir do 1 de outubro  pola autoridades españolas o extranxeiras.

Categorías: Coñecemento.