Estou utilizando a técnica de planificación axeitada?

Existen multitude de técnicas de planificación en función do teu mix de produtos, prazos de resposta requerida do mercado, restrincións da túa cadea loxística, mix de tipoloxía de clientes, etc. Avaliar de forma periódica se a estratexia de planificación é adecuada é un punto vital porque no momento que algún dos factores cambie a estratexia de planificación debe cambiar con el.

Categorías: Coñecemento.