Que é a detección de melloras a curto prazo?

Trátase de adquirir a capacitación necesaria para utilizar a intelixencia de toda a empresa e poñela ao servizo da reorientación de produtos, procesos e organización.

Categorías: Coñecemento.