Estou en ERTE dende hai meses, terei que facer a declaración da renda?

Ante a situación actual, na que os traballadores en ERTE terán como mínimo dous pagadores no exercizo 2020, é probable que moitos deles teñan que presentar a declaración da renda.

Podo modificar a retención que me aplican no SEPE?

Si, un traballador pode solicitar á entidade pagadora una modificación na súa retención. Pero hai que tener en conta que existe unha retención mínima establecida pola normativa de IRPF en función dos ingresos e a situación familiar. O traballador pode, en calquera momento, notificar á entidade pagadora que lle incremente esa retención, pero sempre que sexa superior a esa retención mínima legal.

CONSELLO: é importante facer unha previsión dos ingresos e unha simulación da renta 2020 para analizar si é conveniente solicitar á entidade pagadora un incremento de retención para evitar que a declaración da renta, en caso de ser obrigatoria, saia cun importe a pagar moi elevado. Ter en conta este aspecto se seguimos en ERTE no 2021.

Categorías: Coñecemento.