Como podo comunicar ao meu equipo de xeito eficiente o que espero deles e asegurar que se execute?

Esta pregunta inclúe múltiples niveis, dende a comunicación da estratexia por parte da dirección ós mandos intermedios e o seguimento periódico de que se está cumprindo a folla de ruta marcada pola dirección, pasando pola conversión de esa estratexia en accións operativas con seguimento diario na reunión diaria de seguimento muldepartamental ata o nivel de detalle maior no que se desglosa a operativa do dia en acción hora a hora que comunicar e seguir a pe de campo cos operadores. Ista é a parte mais crítica porque o sistema funciona en ambas direccións, e esas dificultades que atopan os operadores e non somos capaces de solucionalas nutren as reunións operativas multidepartamentais diarias na búsquea de colaboración interdepetamental estruturada.

Categorías: Coñecemento.