Xestionar os stocks fixando un mínimo e un máximo é o axeitado para o meu negocio?

Aínda que, sen dúbida, establecer stocks máximos e mínimos fixos é infinitamente mellor que non ter nada, temos que ter coidado naquelas referencias que presentan perfís de demanda pouco estables xa que para estes precisamos un sistema (ben sexa estándar manual ou automático) que recalcule e actualice eses puntos máximos e mínimos para evitar que teñamos demasiado stock en cercas épocas do ano e rompamos stock noutras.

Categorías: Coñecemento.