Como implico aos meus traballadores nos cambios organizativos dos meus procesos?

É fundamental que coñezan dende o inicio o que se pretende realizar, contar coa súa colaboración ao longo da posta en marcha dos cambios e que reciban a formación pertinente para poder abordalos.

Categorías: Coñecemento.