Como podo protexer aos meus traballadores nestes momentos?

Cada empresa é diferente, pero en todas se deben de adoptar medidas en materia de riscos laborais, co obxectivo de protexer aos traballadores. Neste aspecto, ademais de cumprir as recomendacións das autoridades laborais (hidroxeis, mamparas, ventilación, distancia,…) tamén se deben reducir as viaxes laborais, sustituir  reunións presenciais por alternativas virtuais, é importante o deseño dun plan de teletraballo no que os postos de traballo no domicilio cumplan os mesmos requisitos que si estiveran traballando na empresa.

A través do Plan de Continxencias de cada empresa, poderíanse analizar as características e necesidades concretas do negocio e establecer as medidas sanitarias e organizativas que permitan continuar a actividade empresarial.

Categorías: Coñecemento.