Como debo proceder coas persoas que son pouco empáticas no meu traballo?

O que hai que facer é un traballo de coaching para detectar cal é a raíz do problema. En moitas ocasións,  detrás dese comportamento está a falta de recoñecemento.

Unha persoa que precisa un recoñecemento máis alto do que nos estimanos, pode acabar volvéndose tóxica; é un termo moi amplo pero si, hai cousas que se poden facer facer para arranxalo. Podes solicitar o asesoramento sen custe, do Igape Responde, para mellorar esta situación.

Categorías: Coñecemento.