O autofinanciamento é a principal alternativa para pequenas empresas pero, cales son os inconvenientes?

O autofinanciamento mantense como principal alternativa para as pequenas e medianas empresas á hora de plantear o crecemento, posto que entre outras cuestións permite manter o control sobre as decisións da empresa, pero tamén presenta algúns inconvenientes que cabe ter en conta.

 • Desventaxas para os socios da empresa: cando conduce a unha acumulación excesiva considerase contraria ó contrato da sociedade, posto que os socios poñen en común medios para obter os máximos beneficios e repartilos.
 • Inconvenientes para a empresa
  • Leva a realizar inversións pouco rentables ou meditadas
  • Diminúe a rendabilidade da empresa
 • Desventaxas xerais:
  • Causa desequilibrios no reparto do investimento
  • Oculta ou disimula a verdadeira importancia do beneficio do capital

Se necesitas asesoramento, sen custe, neste ámbito financeiro, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.