Axudas: criterios de busca e aceptación

Un dos puntos clave da xestión financeira óptima é a minimización no custo dos investimentos necesarios para o negocio e, neste punto, gañan importancia as axudas públicas.

Debemos ter en conta diferentes cuestións, entre outras, para a súa procura e selección:

Tempos. Ver se o tempo que necesito se adecúa co da subvención, debido a que na maioría dos casos trátase de proxectos nos que a solicitude debe ser previa. Para isto é recomendable un orzamento de investimentos a un ano vista que nos permita a anticipación.

Actividade: identificar se é subvencionable a miña actividade e/ou acudir á nosa administración de referencia, por exemplo, se somos do sector primario, en primeira instancia acudiremos ás convocatorias de Medio Rural.

Concorrencia competitiva: identificar en primeiro lugar se o é, en caso afirmativo, identificar os baremos.

Efecto incentivador: deixar claros os obxectivos para cumprir por parte da empresa para a consecución da axuda.

Categorías: Coñecemento.