¿As ferramentas para a implantación de indicadores e cadros de mando visuais que me permitan seguir o meu negocio en liña, son moi caras?

Non, o custe deste tipo de ferramentas hoxe en día é mínimo e en moitos casos o seguimento dos indicadores de toda a planta pode ser efectuado case en tempo real.

Categorías: Coñecemento.