A que lle de denomina “metodoloxía Agile”?

‘Agile’ é moito máis que unha metodoloxía para o desenvolvemento de proxectos que precisan de rapidez e flexibilidade, é unha filosofía que supón unha forma distinta de traballar e de organizarse. De tal forma que cada proxecto se divide en pequenas partes que teñen que completarse e entregarse en poucas semanas.

O obxectivo é desenvolver produtos e servizos de calidade que respondan ás necesidades duns clientes cuxas prioridades cambian a unha velocidade cada vez maior.

Categorías: Coñecemento.