No contexto actual, é necesario contar coa figura do “Chief Innovation Officer”?

Si, é unha figura necesaria e importante, sobre todo para poder definir os temas de estratexia de innovación coa Dirección da orgaización e, a partir de ahí, ver as posibles ideas que poden convertese en proxectos.

Nas organizacións pequenas é dificil que exista, pero si sería conveniente.

Categorías: Coñecemento.