Un empregado padece unha enfermidade cardiovascular, que medida preventiva especial teño que ter en conta pola covid-19?

O Ministerio de Sanidade establece un listado de patoloxías que determinan que un traballador sexa sensible á covid-19.

Traballadores con diabetes, obesidade, enfermidade cardiovascular ou pulmonar; ou maiores de 60 anos, poderá permanecer no seu posto habitual. Se pode ter contacto con persoas sintomáticas, a empresa ten a obriga de proporcionarlle un EPI adecuado como mascarilla FFP2.

Se o traballador ten que asistir a persoas sintomáticas, como pode ser un conductor de ambulancia, deberá proporcionarlle outro posto de traballo. De non ser posible, o traballador pasará a situación de Incapacidade Temporal.

Se tes máis dúbidas ao respecto, podes facer a túa consulta a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.