Son propietario dun local de hostalería cun ERTE por impedimento, podo pasar a ERTE de limitación?

Si, se as medidas de restrición sanitaria se rebaixan e lle permiten abrir con aforo limitado, é posible pasar a ERTE por limitación, sen necesidade de solicitar novo ERTE.

Neste suposto deberá:

-Solicitar o cambio á Autoridade Laboral

-Comunicar o cambio aos representantes dos traballadores e á Seguridade Social

Se necesitas asesoramento neste ámbito, solicita, sen custe a través do formulario do Igape Responde. 

 

Categorías: Coñecemento.