O mando intermedio na empresa… valor, ou desperdicio?

Os mandos intermedios poden ser unha figura moi importante nunha empresa, actúan de formadores, apoio, axuda, protección para os seus equipos e avogados do cliente para asegurarse que o valor que quere ese cliente se xera cos menores desperdicios posibles ou poden ser puro desperdicio se o que fan é soamente velar por que se execute o programa (produtivo, loxístico, ou o que tome á súa área). Calquera mando intermedio que só se ocupe de velar porque se execute o programa pode ser substituído por paneis visuais e un par de módulos de ERP que pode manexar calquera sen máis.

Un mando intermedio que aporta valor ao cliente, ocúpase de desenvolver ao seu equipo:

 1. Manténdoo a salvo de accidentes e danos. A seguridade do seu equipo é o primeiro, non só falamos de seguridade física, estamos a falar de seguridade psicolóxica tamén (non traspasarlles presións innecesarias actuando de “escudo”, non xerar inseguridade no seu posto de traballo, etc.). Manter ao teu equipo a salvo significa moito máis que concienciar sobre o importante que é a seguridade física, significa xerar un entorno de confianza e protección no que cada individuo poida aportar toda a súa creatividade e desenvolverse. Ninguén aprende nin aporta o mellor de si mesmo se se sente ameazado, sobrepresionado, etc. Se ese é o caso loitará por “sobrevivir” un día máis.

 

 1. Ensinándolle que é valor para o cliente. É crítico e rara vez se ve en calquera empresa. Ninguén pode ofrecer máis valor ao cliente se non entende perfectamente cal é o valor que ese cliente quere. O mesmo traballo no mesmo posto feito para dous clientes diferentes ten distintos compoñentes de valor que cada membro do equipo debe coñecer para xeralo sen desperdicios. Por exemplo, no corte dunha peza de chapa con buraco, se a peza é para un cliente que está comprando unha máquina, a posición do buraco, o seu tamaño e forma importan de xeito crítico e o operario ten que saber o que é “valor” nese caso, pero se a peza é para unhas letras de decoración dun local non importa que o buraco ou a súa forma ou o seu diámetro sexa exacto ao milímetro e cada segundo que se gaste nese axuste tan fino é desperdicio.

 

 1. Ensinándolle a interiorizar os 7 desperdicios. Non só que se aprendan, senón que se interioricen e sexan capaces de identificalos en cada proceso que fan.

 

 1. Asignando un tempo fixo ao día para cada cousa. Hai un tempo para realizar o traballo pero tamén hai un tempo ao día para buscar unha mellora no proceso e para reunirse como equipo.

 

 1. Non facendo as cousas por eles. Ensinar a resolver problemas é o contrario de chegar a un posto cun estándar que fixeches na oficina e dicirlle á persoa da máquina que faga iso e o faga así. Ensinar é buscar con el unha forma de facelo aprendendo os dous e sementando o espírito de mellora continua para que, no tempo que ten fixado ao día para mellorar o proceso, o faga, pasiño a pasiño, un pouco cada día (debes fixar a expectativa diaria de mellora, verificar que se cumpre a expectativa diaria de mellora e reforzar a expectativa felicitando abertamente cada pequena mellora).

 

 1. Asegurando que se xeran as condicións para que cada membro do seu equipo teña éxito no seu traballo. Preocupándose polas dificultades que cada membro do equipo teña (sexan reais ou estean só na súa cabeza). Ensinando como superar obstáculos de forma estruturada e animando a que busquen tódolos problemas e os fagan o máis visibles e evidentes posible en vez de matar ao mensaxeiro de malas noticias. Os problemas son oportunidades de aprender en equipo.

 

 1. Comunicando cales son as metas e mantendo a corda tensa (manter á xente con metas que se poidan acadar pero que supoñen un desafío non só para a persoa, senón para as capacidades do equipo e para as propias capacidades que ten o mando intermedio en desenvolver ao seu equipo). Non podes ter unha meta que sexa “facelo o mellor que poidamos”, é simplemente ridículo intentar motivar a un equipo, sacar ao equipo e a cada membro do equipo da súa zona de confort dicíndolles que o vamos a facer “o mellor que poidamos”. As metas teñen que ser visuais e medibles para que todo o mundo vexa como estamos en relación coa meta, ao máis puro estilo dun marcador deportivo.

 

 1. Desenvolvendo cada individuo ao máximo das súas capacidades. Non só as súas capacidades para resolver problemas, para detectalos, para identificar o valor, os desperdicios, etc. Senón desenvolver outras habilidades como as de presentar as súas ideas a outros, nas reunións de equipo que explique as súas melloras cun vídeo, que presente as súas melloras a dirección desenvolvendo as súas capacidades de exposición das súas ideas en público. Todo ese desenvolvemento persoal cambia radicalmente a forma na que cada persoa ve o seu traballo e o seu papel na empresa.

 

 1. Dando soporte ás opinións, suxestións e propostas de cada membro do equipo co mesmo valor veñan de quen veñan. Creando un entorno onde cada persoa se sinta valorada, sinta que contribúe e que ten éxito no seu traballo.

 

Ser mando intermedio é en moitas ocasións un traballo moi desagradecido porque cando as cousas van ben todo o crédito ten que verterse no equipo e cando as cousas van mal sabes que é culpa túa porque non fuches capaz de xerar as condicións para que o teu equipo o fixera mellor e debes levar os golpes e manter ao teu equipo a salvo do “accidente”, que é o punto número un.

Comeza o teu día preguntándote:

 1. Que problema estou resolvendo hoxe para o meu cliente, como estou facendo hoxe que a vida do meu cliente sexa mellor? ¿Que estamos facendo hoxe mellor que onte nese sentido?
 2. Que problemas operativos estou resolvendo hoxe para capacitar ao meu equipo, desenvolver o seu potencial, elevar como persoa a cada un dos que crean o valor para o cliente e facer a súa vida máis sinxela? Que estamos facendo hoxe mellor que onte nese sentido? Que barreiras estou eliminando hoxe para que poidan ter éxito no seu traballo?

 

Se á metade do teu tempo o estás dedicando a desenvolver ao teu equipo e a levalo ao máximo do seu potencial, entón estás aportando valor aos teus clientes, o teu equipo, á túa empresa e á sociedade e realmente estarás facendo o teu traballo. E ti, aportas valor?

Se o teu negocio necesita asesoramento, sen custe, neste ámbito, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Artigos.