Son autónomo. Podo contratar becarios?

O Real Decreto 592/2014 do 11 de xullo é o encargado de regular este tipo de bolsas, onde a formación do bolseiro é o obxectivo principal.

Non se considera unha relación laborar xa que non hai un contrato de traballo nin se estipula un salario. Cando un autónomo quere contratar a un bolseiro, o primeiro que debe facer é asinar un acordo de colaboración cunha escola ou universidade que imparta os estudos necesarios para o seu negocio. Este proceso é gratuíto e, xeralmente, é a universidade a encargada de levar a cabo toda a tramitación. Abonda con que o autónomo firme o acordo de colaboración e acepte o Convenio de Cooperación Educativa coa universidade ou escola. As prácticas académicas externas articúlanse a través destes convenios, que supoñen o marco legal que regula a relación entre as partes.

Categorías: Coñecemento.