Só podo manter o servizo a domicilio. Podo solicitar a prestación extraordinaria por suspensión de actividade?

Os traballadores autónomos, tanto se realizan actividade a domicilio como se non, poden solicitar a prestación compatible coa actividade se rexistran unha caída de facturación do 75% respecto ao último trimestre do ano pasado, ou do 50% en relación co primeiro trimestre de 2020, segundo resulte de aplicación a disposición adicional cuarta aoartículo 13.2 do RDL 30/2020.

Categorías: Coñecemento.