Que sucede se a miña empresa suspende ou paraliza a actividade a consecuencia do coronavirus?

A lei de prevención de riscos laborais permite a posibilidade de paralizar a actividade laboral se existise un risco grave e inminente para a saúde das persoas traballadoras, como pode ser o posible contaxio entre o persoal.
Outra situación é que a empresa o decida como consecuencia dunha redución ou suspensión da súa actividade produtiva, como consecuencia dos efectos do coronavirus (problemas coas subministracións, descenso da demanda, imposibilidade de prestar servizos, diminución da actividade por parte de empresas clientes, etc.).
Nestes casos a empresa ou pode expor o teletraballo ou pode expor un ERTE para reducir a xornada ou suspender contratos, sendo sempre unha medida temporal e conforme os procedementos establecidos.

Se necesitas asesoramento, sen custe, neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.