Que significa que unha axuda se concede en concorrencia non competitiva?

Significa que se conceden por orde de entrada das solicitudes. En contraposición, as axudas concédense en procedementos de concorrencia competitiva cando se conceden en función dun baremo de puntuación establecido nas bases reguladoras.

Se tes máis dúbidas, podes cubrir o formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.