Que é a automatización documental e xestión colaborativa con acceso remoto? Cantas xestións en papel me aforran?

Trátase dunha integración dentro dunha mesma plataforma de toda a documentación da empresa, tódolos fluxos de aprobación/visado, etc… de documentos e movementos automatizado de documentos entre carpetas dependendo do seu estado e que, ademais, permite o acceso remoto dende calquera punto e plataforma.

Ademais de aforrar unha inmensa cantidade de papel, o impacto que ten en aforro de tempos e incremento de produtividade é moi notable.

Categorías: Coñecemento.