Os ERTE por forza maior vixentes a 30-09-2020, poden seguir máis alá desa data??

Si. Salvo novas disposicións normativas, os ERTE por forza maior polas causas recollidas no artigo 22 do RDLei 8/2020 e que estiveran vixentes a  30-09-2020 poden seguir desplegando os seus efectos laborais ata o 31-01-2021.

Non é preciso levar a cabo unha nova solicitude de ERTE por forza maior, a prórroga temporal operará de forma automática.

A partir do 1-10-2020, non é posible solicitar novos ERTE por forza maior amparados en el artículo 22 del RDLey 8/2020 senón que haberá de solicitarse os novos ERTE por impedimento o limitación de actividade.

Categorías: Coñecemento.